Afskærmning

Ballerup Bibliotek

Ballerup Bibliotek har for nylig gennemgået en gennemgribende modernisering. Det lidt tunge 80er byggeri er gjort tidssvarende med nye rumligheder og indretninger. spekt-RUM har bl.a. bidraget med folier, der afskærmer ved studieceller og IT-rum.

“Studiecellerne er skabt med det formål, at give brugeren en følelse af nærvær med sit virke. Det intellektuelle menneskeliggøres ved at vise billeder af de sanser der aktiveres i kroppen når vi tilegner os viden”.

“It er omdannet til et matrix som illustrerer det rum som teknologien udspringer af. Det gøres fysisk og nærværende ved at illudere rum via grid, og computerlandskaber som fremstår med 3D effekt”.

Delta Gefion

I Gefion Gymnasium´s nye Deltafløj, er der bl.a. etableret undervisningslokaler med glasfacader ud til det store trippelhøje fællesrum.

For at skabe en form for afskærmning i undervisningssituationerne, har spekt-RUM designet semi transparente folier, der begrænser ud- og indsyn.

Novo Nordisk

Til Novo Nordisk i Bagsærd, blev spekt-RUM bedt om at lave udsmykning og indretning til det nye domicil.

Som afskærmninger i et langt gangareal med møde- og stillerum, opsættes 30% dækkende folier med motiver fra natur/anatomi, samt folier med fuldhøje farvede motiver med afd. ID på glasskillevæggene.

Det skaber et flot farvespil ved kig gennem afdelingerne.