Projekter

Arbejdsmiljøer

Et spændende og kommunikativt arbejdsmiljø danner basis for motivation, trivsel og ejerskab til virksomhedens idégrundlag og værdier. Den rigtige udsmykning har effekt på trivsel for brugere og medarbejdere, og kan desuden bidrage til indsigt i virksomhedens kerneprodukt/ydelse for besøgende.

Se projekter

Helende Miljøer

Man ved, at kunst som positiv distraktion spiller en væsentlig rolle for helingen i sygehusmiljøer og at man kan understøtte praktisk videnskabelig terapi, med en tilgang til opholds- og behandlingsrum som helbredende elementer. Fordi kunst og udsmykninger virker stimulerende og bidrager til en menneskeliggørelse af omgivelserne, får patienter og pårørende mulighed for at flytte fokus fra sygdom og behandling.

Se projekter

Læringsmiljøer

I uddannelsessektoren kan man supplere læringsmiljøer med udsmykninger der booster kreativitet, fantasi og innovation og gennem motiv og antydninger, anlede til fordybelse og nysgerrighed for de specifikke faggrupper. Studerende og brugere får et tilhørsforhold til institutionerne og i særlig grad, hvis de selv er med i den kreative og udviklende proces.

Se projekter

Afskærmning

I storrumskontorer er det ofte hensigtsmæssigt, at have en afskærmning ved eks. vis glaspartier og møderum for at skabe en privatsfære. Også i situationer i offentligt regi, som ved samtale- og venterum, kan man med fordel anvende diskretionsfolier med stedsspecifikke udsmykninger, som et godt og kreativt alternativ til den institutionelle hvide prik- eller stribefolie.

Se projekter

Wayfinding

Mange byggerier er ikke oprindeligt tiltænkt den funktion de har i dag og kan derfor være svære at orientere sig i. Uanset nybyggeri eller konverterede bygninger er det vigtigt, at stedet har en enkel og overskuelig skiltning/way-finding, der virker logisk for alle brugere så der ikke opstår frustrationer undervejs.

Se projekter