EVIDENSBASERET DESIGN

Evidensbaseret design er det grundlæggende træk ved både det naturskabte og det menneskeskabte rum – at man sanser i det. Ethvert miljø afgiver stemninger, der opleves som tryghedsskabende og som trivselsfremmende, men kan, I uhensigtsmæssige rammer, fremkalde negative følelser som fremmedgjorthed og ængstelse.

Resultatet af samspillet mellem miljø og menneske forholder sig således naturligt til rammerne, på godt og ondt. Derfor er det naturligt, at vi i byggeri beregnet til mennesker, inkluderer disse erfaringer, og fremmer trivsel, tryghed og identifikation, som parametre der varetages helt håndgribeligt og ledes ind i byggeri og arbejdsmiljø.

Den danske arkitektur politik er netop redefineret, sådan at det igen er mennesket i centrum. I dag allokeres en procentdel af byggesummen til udsmykning og kunst.

Kunst og udsmykninger virker stimulerende og bidrager til en menneskeliggørelse af omgivelserne. Patienter og pårørende får mulighed for at flytte fokus fra sygdom og behandling. Det æstetiske i omgivelserne har en vigtig effekt på patienters sundhed og velvære, hvilket er bevist ved et reduceret medicinforbrug, nedsat feber, færre infektioner og kortere indlæggelsestider. Æstetiske omgivelser har en stimulerende effekt på arbejdsmiljøet og personalet, hvilket resulterer i højere arbejdskapacitet, bedre job-tilfredsstillelse og færre sygedage.
I uddannelsessektoren suppleres læringsmiljøer med udsmykninger der booster kreativitet, fantasi samt innovation, og som giver anledning til fordybelse og nysgerrighed for de specifikke faggrupper. Eleverne får et tilhørsforhold til institutionerne, og der opnåes en følelse af ejerskab og identifikation” når de selv er med som bidragsydere i den kreative proces.
Et oplevelsesrigt og kommunikativt arbejdsmiljø øger de ansattes trivsel, og motivationen fremmes når de fysiske rammer tager hensyn til arbejdsdagens varierende aktiviteter. Der er behov for at imødekomme artsforskelligheden mellem den personlige arbejdsplads, fælles arealer og ophold. Sammen med udsmykningens “bløde værdi” skabes sympati og engagement hos medarbejderen, som oplever at være en del af en “generøs” arbejdsplads.

TILGANG

spekt-RUM har i en årrække beskæftiget sig med udsmykninger og indretninger, med afsæt i evidensbaseret design. Efter års forskning har undersøgelser bevist at det virker.

I spekt-RUM mener vi, at disse data bør anvendes i alle sammenhænge, hvor mennesker opholder sig, hvad enten det gælder behandlingsmiljøer eller arbejdsmiljøer generelt.

Vi går også gerne et spadestik dybere, idet vi mener, at en veludviklet intuition i processen, også er helt vital for udviklingen af stærke kommunikerende miljøer til visuelle og rumlige udsmykninger. spekt-RUM har stor erfaring med disse arbejdsmetoder.

Vores fornemste opgave er, at afkode stedets grundlæggende kerneværdier og materialisere dem æstetisk og funktionelt.

Udover den æstetiske og trivselsfremmende effekt, kan udsmykningen anvendes funktionelt, til eks. vis; skiltning, afskærmning, wayfinding og som akustik forbedring, med tryk direkte på lyd-absorbenter.

Med udgangspunkt i et foreliggende budget, udarbejder vi et uforpligtende visuelt idéoplæg, der præsenteres i fotomontager. Her kan man se udsmykningen indsat i real-fotos og danne sig et godt billede af effekt og virkning i “virkeligheden“

METODE

Vi arbejder effektivt og målrettet, og gerne i tæt dialog med kunden frem til godkendelse det endelige projekt.

Vi har stor erfaring i at samarbejde med både offentlige og private instanser, og har en tæt dialog med alle former for rådgivere, der måtte være tilknyttet projektet.

Før idéoplægget præsenteres, introduceres de forskellige medier, og der rådgives om hvor eksempelvis tapeter, glasboards, folier og lyd-absorbenter er mest optimale og hensigtsfulde at placere i hver stedsspecifikke situation.

  • Vi mødes og afklarer samarbejdets omfang. Dialogen iværksættes
  • Vi laver en omhyggelig og dybdegående analyse af projektet, før den kunstneriske tilgang
  • Vi har stor forståelse for rum, rumligheder og virkemidler
  • Vi består af aktører, der komplementerer hinanden indenfor design, arkitektur og billedkunst
  • Vi arbejder digitalt, som er en del af tidens og fremtidens udtryk. Det betyder bl.a. at værkerne kan “genetableres“, da kunstværkerne opbevares digitalt
  • Vi har stor erfaring med udførelse og implementering af store opgaver
  • Vi koster en brøkdel af “traditionel“ kunst