Helende Miljøer

Gentofte Hospital Sydfløj

Gentofte hospital gennemgår, som mange øvrige sugehuse i landet, en modernisering både konkret og i overført betydning, sidstnævnte i forhold til tiltag indenfor evidensbaseret design. spekt-RUM har været med fra starten, hvor eks.vis en ny sydfløj med 44 sengestuer
skulle udsmykkes og indrettes. Det resulterede i “meget glade og tilfredse” patienter og en betegnelse som “Dammarks smukkeste sengestuer“ i pressen.

Gentofte Hospital Ortopædisk

MISTY LANDS hedder motiverne til sengestuer på Gentofte Hospitals ortopædiske afdeling. Stemningen i de milde farve- og motiv
skildringer, antyder naturens væsen. Stille rislen, vind i trækroner, regndråber, naturens skiften, fugletræk og udsyn.
Anelsesmæssigt, ikke indtrængende. Farvetonerne forholder sig tillige til lysindfald. NØ, SV.

Gentofte Hospital Genoptræning

På hospitaler findes der i kælderplan ofte mange og lange gangarealer. En af disse gange på Gentofte Hospital, bliver benyttet til genoptræning. Vi blev bedt om at tilføje noget liv og motivation til forløbet. Det kvitterede vi ved at designe en 30 meter lang, men indholdsrig udsmykning, med tilsvarende 30 angivelser i gulv pr. meter, som viser patientens fremskridt.