Wayfinding

Københavns universitet

Københavns Universitet, med adresse i Øster Voldgade, ønskede en skiltning i et trapperum der løber igennem huset, med adgange til undervisnings- forsknings og foredragslokaler. Tidligere har skitltningen bestået af papirlapper, som naturligt nok, endte med frustrede studerende og gæster der ikke kunne finde vej. spekt-RUM har skabt en logisk way-finding til stedet, med afsæt i farvesætningen fra den fantastiske rotunde, der ligger centralt i huset, farvesat af Poul Gernes.

Domicil

De fleste større domiciler og arbejdspladser har internt et fælles afsæt indenfor “leveregler“. Regler for hvordan man eks.vis
taler sammen, hvordan der holdes orden på arbejdspladsen og/eller hvordan man rydder op efter sig i fælles køkkenet. For at undgå skilte med tordenskyer og løftede pegefingre, kan man med god tone eller et gran af humor, afbilde disse regler alternativt, som ovenikøbet kan falde fint og naturligt ind i omgivelserne.

Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium har netop tilføjet en ny studieretning og har i den forbindelse udvidet deres lokaliteter til “Mediebyen“ et
selvstændigt hus i Ørestaden. Bygningen er ikke oprindeligt tiltænkt undervisning og for at kunne navigere i huset, er der lavet flere tiltag. Bl.a. en skitlning på indgangsdøre til studierum, lærerværelser, kontrolrum, filmstudier mm. Alle med en dobbelt betegnelse gennem et ID nummer og en kendt filmtitel, med reference til nummeret.